Tại Hội nghị Chính phủ, TPHCM kiến nghị

Cổ phần hóa một số bệnh viện công

Trong những năm qua, TPHCM đã bước đầu thực hiện có kết quả chính sách xã hội hóa (XHH) qua nhiều hình thức: huy động toàn xã hội cùng với ngân sách mua và cấp 500.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; chương trình kích cầu đầu tư đã hỗ trợ các đơn vị vay vốn để đầu tư nâng cấp và mở rộng cơ sở giáo dục, y tế với phương thức ngân sách thành phố hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất vay tín dụng v.v… Để đạt hiệu quả cao hơn và mở rộng XHH, tại hội nghị Chính phủ, TPHCM đã kiến nghị một số chính sách và giải pháp.

Một phần từ nguồn vốn xã hội hóa, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi đưa vào hoạt động khoa lọc thận phục vụ bệnh nhân trên địa bàn và nhiều tỉnh lân cận như Long An, Tây Ninh và Bình Dương.

Trợ cấp cho đối tượng hưởng thụ: Theo Chủ tịch UBNDTP Lê Thanh Hải, XHH đầu tư các lĩnh vực hạ tầng xã hội không có nghĩa là nhà nước giảm đầu tư cho sự nghiệp này, mà là nhà nước cùng với xã hội đầu tư để nâng chất lượng và hướng vào những trọng tâm phục vụ.

Do đó, TPHCM kiến nghị có chính sách chuyển từ việc bao cấp bằng ngân sách theo cơ quan, đơn vị nhà nước sang trợ cấp cho đối tượng hưởng thụ (dù việc cung cấp dịch vụ thuộc khu vực công hay khu vực tư). Ví dụ, trợ cấp định mức theo học sinh – sinh viên và nhà nước kiểm soát giá dịch vụ để tránh việc các đơn vị, doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận khi hoạt động.

Miễn giảm thuế cho đến khi thu hồi vốn đầu tư: Kiến nghị thứ hai là Chính phủ phân cấp cho chính quyền địa phương được quyền quyết định trong chính sách miễn giảm thuế theo nguyên tắc: nếu nhà đầu tư tuân thủ các quy định của nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ và giá dịch vụ thì được miễn giảm các loại thuế cho đến khi thu hồi xong vốn đầu tư. TPHCM dự định kiến nghị chính sách này đối với Khu y tế kỹ thuật cao, Bệnh viện kỹ thuật cao và các trung tâm đào tạo nghề.

Cổ phần hóa bệnh viện công: Kiến nghị Chính phủ cho chủ trương và phân cấp cho chính quyền địa phương trong việc chọn các cơ sở y tế công lập có đủ điều kiện cổ phần hóa hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. TPHCM đã được Chính phủ cho thí điểm cổ phần hóa một bệnh viện công và đang tiến hành thủ tục cổ phần hóa. Về nguyên tắc, cổ phần hóa cơ sở y tế công lập là nhằm thu hút nguồn vốn của xã hội để đầu tư mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng điều trị. Cho nên nhà nước không bán bớt cổ phần, rút vốn mà chỉ thu hút các thành phần kinh tế góp vốn theo hình thức tăng vốn điều lệ.

Ngay tại hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý với đề xuất chọn cơ sở y tế, giáo dục có đủ điều kiện để cổ phần hóa nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không mất vốn của nhà nước. Thủ tướng khẳng định: “Chúng ta sẽ cổ phần hóa tất cả những cái không cần giữ. Điều cần lưu ý là đa dạng hóa sở hữu nhưng tài sản của nhà nước sau khi cổ phần hóa phải ngày càng tăng lên chứ không giảm xuống”.

VƯƠNG THẢO


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất