Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Có quyền dừng thi công nếu phát hiện sai phạm

Hội đồng sẽ kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng quan trọng.

Hội đồng sẽ kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư nhằm kiểm soát chất lượng công trình và đảm bảo công trình được thi công tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng có quyền yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu có biện pháp khắc phục những sai phạm này; tổ chức phúc tra làm rõ thực trạng chất lượng công trình; chỉ định tổ chức tư vấn đủ năng lực để thực hiện thẩm tra các vấn đề kỹ thuật và kiểm tra, xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình so với thiết kế, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho công trình...

Theo một số chuyên gia, sự ra đời của hội đồng trên sẽ góp phần hạn chế tiêu cực, thất thoát trong xây dựng đang diễn ra khá phổ biến như ở PMU18.
 

KIẾN QUỐC
 

Các tin, bài viết khác