Công khai thông tin tuyển sinh trên web

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu từ ngày 1-4-2010, những thông tin về thi và tuyển sinh như: đối tượng tuyển sinh, tên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh tương ứng, khối thi, lịch thi, địa điểm, lệ phí thi, học phí, mẫu hồ sơ đăng ký thi... sẽ phải công bố trên trang web của từng cơ sở đào tạo đại học.

(SGGP).- Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu từ ngày 1-4-2010, những thông tin về thi và tuyển sinh như: đối tượng tuyển sinh, tên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh tương ứng, khối thi, lịch thi, địa điểm, lệ phí thi, học phí, mẫu hồ sơ đăng ký thi... sẽ phải công bố trên trang web của từng cơ sở đào tạo đại học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đào tạo đại học phải tạo đường kết nối đến cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (có địa chỉ tại http://thi.moet.gov.vn) và những thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ là thông tin chính thức và có giá trị pháp lý.

Bộ cũng quy định, trước ngày 15-1 hàng năm, cán bộ chuyên trách của cơ sở đại học phải có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu về thi và tuyển sinh trên cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT... 

LÂM NGUYÊN