Đã có khoảng 100 trường Đại học – Cao đẳng tuyển nguyện vọng 2

(SGGPO).- Tính đến thời điểm này, cả nước đã có khoảng 100 trường Đại học – Cao đẳng công bố các chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2, NV3 vào trường. Số các trường công bố điểm NV1 đã lên tới gần 200. 

Đại học Dân lập Phương Đông tuyển 1.500 chỉ tiêu NV2. Đại học Thành Đô cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2, theo đó, điểm chuẩn NV1 các ngành của trường bằng điểm sàn, điểm xét tuyển NV2 bằng với điểm chuẩn NV1.

Hầu hết các trường cao đẳng đều công bố xét tuyển NV2, đơn cử trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây công bố điểm chuẩn các ngành bằng với điểm sàn, đồng thời thông báo xét tuyển gần 900 chỉ tiêu NV2 dành cho các thí sinh có điểm thi 10 – 11 điểm. Đại học Thái Nguyên còn tới 3.000 chỉ tiêu NV2.

Đại học Quốc gia Hà Nội còn gần 1.300 chỉ tiêu NV2. Chỉ tiêu NV2 của Học viện Bưu chính viễn thông là 1.000. Đại học Mỏ địa chất tuyển 1.300 NV2. Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tuyển 1.800 chỉ tiêu NV2...

Với phương án điểm sàn đại học mà Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố (khối A, D là 13; khối B,C là 14 điểm) thì khối A có 120.518 thí sinh trúng tuyển NV1,còn thiếu 37.497 thí sinh và vẫn còn 89.165 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn có cơ hội được xét tuyển NV2. Khối B có 84.846 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 5.939 thí sinh để đủ chỉ tiêu của các trường và còn 50.000 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn. Khối C có 18.196 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 6.552 thí sinh trúng tuyển NV1 và 13.423 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn. Khối D có 34.037 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 18.923 thí sinh trúng tuyển NV1 và còn tới 30.891 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn.

Như vậy, cơ hội vào Đại học bằng NV2 sẽ đem đến cơ hội cho gần 68.911 thí sinh.

Dự kiến ngày 20-8 tới, Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ công bố toàn tất cả chỉ tiêu NV2 của các trường Đại học – Cao đẳng trong cả nước để giúp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chính xác nhất.

Phan Thảo