Nhiều trường xét tuyển NV3

(SGGPO).- Ngày 14-9, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 2. Nhiều trường ĐH dành chỉ tiêu xét tuyển NV3. Từ ngày 15 -9, các trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV3 đến hết ngày 30-9.

(SGGPO).- Ngày 14-9, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 2. Nhiều trường ĐH dành chỉ tiêu xét tuyển NV3. Từ ngày 15 -9, các trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV3 đến hết ngày 30-9.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM các ngành công nghệ có điểm chuẩn từ 10 – 12,5 điểm (A, B, D1). Các ngành cơ khí có điểm chuẩn từ 10-11 điểm, nhóm ngành công nghệ có điểm chuẩn từ 10-14 điểm. Nhóm ngành kinh tế có điểm chuẩn cao nhất, từ 11,5 - 14,5 điểm và ngành tiếng Anh lấy 12 điểm.

Tất cả các ngành thuộ hệ CĐ của Trường ĐH Sài Gòn có điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm so với điểm trúng tuyển NV1.

Trường ĐH Phú Yên điểm chuẩn NV2 hệ ĐH nhiều ngành cao hơn điểm sàn xét tuyển: Giáo dục Tiểu học: 13 điểm (A, D1), 14 điểm (C); Giáo dục Mầm non: 13 điểm (M); Sư phạm Tin học 14,5 điểm (A, D1); Tin học: 15,5 điểm (A); Sinh học 15,5 điểm(B). Hệ CĐ, ngành Giáo dục tiểu học 11,5 điểm (A, D1) và 12,5 điểm (C); Giáo dục mầm non 11,5 điểm (M); Sư phạm tin học: (khối A, D1: 10 điểm); Sư phạm Toán - Tin: 11,5 điểm (A), 10 điểm (D1); Sư phạm Địa – Sử, Sư phạm Văn - Sử cùng 12,5 điểm (khối C); Giáo dục công dân – CTĐ, Tin học ứng dụng, Chăn nuôi (13,5 điểm);  Giáo dục thể chất – sinh 11 điểm(T); Kế toán, Quản trị kinh doanh 10 điểm (A, D1); Lâm nghiệp 14 điểm (A) và 15 điểm(B). Trường tiếp tục xét tuyển 61 chỉ tiêu NV3 vào 2 ngành ở hệ ĐH: Giáo dục tiểu học (15 chỉ tiêu) và Giáo dục mầm non (46 chỉ tiêu) với điểm xét tuyển bằng điểm sàn.

Ở hệ CĐ trường dành 25 chỉ tiêu vào các ngành: Sư phạm Âm nhạc – CTĐ, Sư phạm Mỹ thuật – CTĐ, Giáo dục Thể chất – Sinh.

Nhiều trường ĐH thành viên của ĐH Huế có điểm chuẩn NV2 hơi nhỉnh hơn từ 0,5 - 1 điểm so với điểm nhận hồ sơ. Khoa Du lịch ngành Quản trị kinh doanh  15 điểm (A, D1,2,3,4). Trường ĐH Ngoại ngữ ngành Việt Nam học 14 điểm (C), 13 điểm (D1,2,3,4:); Quốc tế học 13 điểm (D1); tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Hàn 13 điểm (D1,2,3,4); tiếng Pháp 13 điểm (D1,3);  tiếng Nhật 13 điểm (D1,2,3,4,6). Trường ĐH Kinh Tế ngành Kinh tế chính trị 15 điểm (A, D1,2,3,4), Hệ thống thông tin kinh tế 16 điểm (A,D1,2,3,4).

Trường ĐH Nông Lâm các ngành học thi theo khối A hoặc D có điểm chuẩn13 điểm. Các ngành học tuyển khối A, B có điểm chuẩn bằng điểm sàn. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị điểm chuẩn NV2 các ngành bằng điểm sàn. Trường ĐH Sư Phạm ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm thiết bị trường học 13 điểm (A), Sư phạm tin học, Sư phạm thiết bị trường học, Sư phạm kỹ thuật nông lâm, Tâm lý giáo dục 14 điểm; Giáo dục chính trị quốc phòng 15 điểm; Giáo dục chính trị 16 điểm.

Trường ĐH Khoa học các ngành Tin học, Hóa học, Địa chất, Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn, Địa lý, Triết học 13 điểm (A); Toán Tin ứng dụng 13,5 điểm (A); Vật lý: 14 điểm; Toán học: 15 điểm; Địa lý (khối B: 14 điểm); Lịch sử, Triết học, Hán Nôm, Xã hội học, Ngôn ngữ, Đông phương học (khối C: 14 điểm); Văn học: 14,5 điểm; Xã hội học, Ngôn ngữ, Đông phương học: (khối D: 13 điểm).

Các trường ĐH thành viên của ĐH Huế tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV3: Khoa du lịch ngành du lịch học 44 chỉ tiêu, Trường ĐH Ngoại ngữ 85 chỉ tiêu, Trường ĐH Nông Lâm 348 chỉ tiêu, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 116 chỉ tiêu, Trường ĐH Sư phạm 166 chỉ tiêu với điểm sàn xét tuyển NV3 bằng mức điểm sàn các khối. Riêng ngành Sư phạm sinh học (khối B) của Trường ĐH Sư phạm có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm.

Trường ĐH Khoa học với 231 chỉ tiêu vào các ngành: Địa chất, Địa lý, Sinh học, Triết học, Hán Nôm, Xã hội học, Ngôn ngữ, Đông phương học với điểm sàn xét tuyển NV3 các khối bằng điểm sàn của Bộ. Điểm sàn xét tuyển NV3 các ngành: Toán Tin ứng dụng (13,5 điểm), Khoa học môi trường 13,5 điểm (A) và 17 điểm (B); Công nghệ sinh học 15 điểm (A) và 19 điểm (B).
 

V.Thanh

Tin cùng chuyên mục