Đại học Hàng hải - Nhiều ngành có điểm chuẩn bằng điểm sàn

(SGGP).- Ngày 12-8, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu (CT) xét tuyển nguyện vọng (NV) 2. Trong đó, ĐH Cần Thơ, ĐH Mở TPHCM, ĐH Tây Nguyên… dành cả ngàn CT xét tuyển NV2.

(SGGP).- Ngày 12-8, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu (CT) xét tuyển nguyện vọng (NV) 2. Trong đó, ĐH Cần Thơ, ĐH Mở TPHCM, ĐH Tây Nguyên… dành cả ngàn CT xét tuyển NV2.

Tại TPHCM, Trường ĐH Mở là trường áp chót công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành Tài chính - Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất: 16 điểm; kế đến là ngành Quản trị kinh doanh - Kế toán: 15 điểm; Công nghệ sinh học: 14,5 điểm; Kinh tế - Luật kinh tế: 14 điểm; Đông Nam Á học, Xã hội học, Công tác xã hội: 14 điểm (khối C), 13 điểm (khối D); Tin học, Xây dựng, tiếng Anh: 13,5 điểm; tiếng Nhật, tiếng Trung: 13 điểm. Với kết quả điểm NV1 thấp, trường dành 1.000 CT xét tuyển NV2 hệ ĐH: Tài chính - Ngân hàng: 16,5 điểm; Quản trị kinh doanh, Kế toán: 15,5 điểm; Công nghệ sinh học: 15 điểm; Kinh tế, Luật kinh tế: 14,5 điểm; Đông Nam Á học, Xã hội học, Công tác xã hội: 14 điểm (khối C) – 13 điểm (khối D1); Tin học, Xây dựng, Tiếng Anh: 14 điểm; tiếng Nhật, tiếng Trung: 13,5 điểm. Trường dành 500 CT xét tuyển NV2 hệ CĐ với điểm xét tuyển: Tài chính - Ngân hàng: 12,5 điểm; Kế toán, Quản trị kinh doanh: 12 điểm; Công tác xã hội: 11 điểm (khối C) – 10 điểm (D1); tiếng Anh, Tin học: 10,5 điểm.

>> Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của Trường ĐH Mở TPHCM

Các trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM có mức điểm trúng tuyển NV1 bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT (khối A, D: 13 điểm; khối B, C: 14 điểm). Trường ĐH DL Văn Hiến: Điểm NV1 và điểm nhận hồ sơ NV2 bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Hệ ĐH tuyển 1.000 CT cho NV2: Công nghệ thông tin (80); Điện tử viễn thông (80); Kế toán (220); Du lịch (140); Xã hội học (80); Tâm lý học (70); Ngữ văn (80); Văn hóa học (60); Việt Nam học (50); tiếng Anh (60); Đông phương học (80). Hệ CĐ 280 CT: Tin học ứng dụng (50); Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (50); Quản trị kinh doanh (90); Quản trị kinh doanh-Du lịch (90).

Trường ĐH DL Hùng Vương dành tới 1.660 CT xét tuyển NV2. Mức điểm xét tuyển cho tất cả các ngành đều từ điểm sàn các khối A, B, C, D. Trong đó, hệ ĐH có 1.500 CT: Công nghệ thông tin (100 CT), Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sau thu hoạch (100 CT), Quản trị kinh doanh (250 CT), Quản trị bệnh viện (150 CT); Tài chính ngân hàng (250 CT), Kế toán (250 CT), Du lịch (200 CT), tiếng Anh (50 CT), tiếng Nhật (50 CT). Hệ CĐ có 160 CT cho 5 ngành (mỗi ngành 32 CT) Công nghệ thông tin, Du lịch, Công nghệ sau thu hoạch, tiếng Anh, tiếng Nhật.

>> Cụ thể chỉ tiêu từng ngành của trường ĐH DL Hùng Vương

Trường ĐH DL Văn Lang dành 2.000 CT xét tuyển NV2. Thí sinh có điểm thi ĐH khối A, D: 13 điểm; khối B, C: 14 điểm có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 vào trường. Riêng ngành Tài chính ngân hàng, mức điểm xét tuyển NV2 là 14 điểm (khối A, D1). Thí sinh thi khối V đạt 21 điểm (môn Vẽ hệ số 2) có thể nộp hồ sơ vào ngành Kiến trúc, khối V đạt 21 điểm (môn Vẽ hệ số 2), khối H: 22 điểm (môn Vẽ trang trí hệ số 2) có thể nộp hồ sơ vào ngành Mỹ thuật công nghiệp. Ngành Ngoại ngữ xét tuyển thí sinh khối D1 đủ 2 điều kiện: điểm thi đạt 13 điểm (chưa nhân hệ số) và 17 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2).

Trường ĐH Cần Thơ điểm chuẩn cao  nhất là ngành Hóa dược 19 điểm (khối A) – 20 điểm (khối B); Tài chính, Du lịch, Ngoại thương 17,5 điểm (khối A, C, D1); Quản trị kinh doanh 17 điểm (khối A - D1). Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 13 - 16 điểm. Trường tiếp tục xét tuyển NV2 với 1.630 CT cho 28 ngành với điểm nhận hồ sơ từ 13 - 14 điểm (khối A, B, C, D1). Thí sinh có thể xem chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 (tại đây) hoặc www.ctu.edu.vn

>> Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của Trường ĐH Cần Thơ

Trường ĐH Tây Nguyên cũng công bố điểm chuẩn và CT xét tuyển NV2. Hệ sư phạm, cao điểm nhất là ngành Sư phạm hóa, Sư phạm ngữ văn cùng 17 điểm; hệ cử nhân, ngành Tài chính - ngân hàng đứng đầu với 17 điểm, ngành Bác sĩ đa khoa 21 điểm (khối B). Các ngành còn lại từ 13 - 16,5 điểm. Trường xét tuyển 1.090 CT cho NV2. Trong đó, hệ ĐH 860 CT, hệ CĐ 150 CT.

ĐH Thái Nguyên tuyển hơn 3.000 CT NV2. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng chỉ xác định điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2010 (kể cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) với khối A, D1 13 điểm; khối C 14 điểm. Trường xét tuyển 1.600 CT NV2 với hệ ĐH chính quy ở tất cả các ngành đào tạo. ĐH Hàng hải cũng đã công bố điểm chuẩn với mức điểm ngành cao nhất là 18 điểm, nhiều ngành chỉ có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn. Trong khi đó, ĐH Đại Nam lấy điểm chuẩn  bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT và xét tuyển hơn 1.000 CT NV2. ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên dành cho NV2 1.600 CT hệ ĐH và 500 CT hệ CĐ...

T.Hùng - L.Nguyên