Công ty Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường trong nước

Năm 2006 có thể coi là năm thành công của Bảo hiểm Việt Nam với tổng doanh thu ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng trưởng 10,08%.

Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng khoảng 7,5%. Lợi nhuận ước đạt 214 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2005. Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường ở các nghiệp vụ: bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, kỹ thuật, tàu thủy.

Một trong những thế mạnh của Bảo hiểm Việt Nam là quan hệ hợp tác rộng rãi, chặt chẽ với các công ty tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm trên thế giới và tại Việt Nam như Munich Re, Swiss Re, Aon, Marsh, Vinare….

Công ty đã được tín nhiệm bảo hiểm cho các dự án công trình lớn như các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đặc biệt là đơn vị được chỉ định đứng đầu bảo hiểm cho Dự án phóng vệ tinh Vinasat 1 của Việt Nam với giá trị bảo hiểm gần 200 triệu USD, đây là lĩnh vực bảo hiểm mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam.

Bảo Việt hiện đang cung cấp miễn phí các dịch vụ cứu hộ giao thông cho các khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất ô tô thông qua hệ thống 10 trung tâm cứu hộ và dịch vụ cứu trợ tai nạn y tế toàn cầu, thông qua tổ chức International SOS (cho các khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế).

Với việc ưu tiên ứng dụng tiến bộ công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Bảo Việt Việt Nam hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên đầu tư xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm và kế toán (BVPROP và BV ACCONT).

QUẾ ANH

Các tin, bài viết khác