Hầm đường bộ Hải Vân

Đã khắc phục triệt để tình trạng khói bụi

Xe lưu thông trong hầm Hải Vân

Trung tâm điều hành Hầm đường bộ Hải Vân cho biết, không có ô nhiễm bụi trong hầm do hệ thống thông gió hoạt động đạt 80% công suất.

Bụi trong hầm được loại trừ còn là do từ 1-8, hàng ngày Hầm Hải Vân ngừng hoạt động từ 3 đến 4 giờ sáng để rửa đường, rửa vòm hầm và vệ sinh thiết bị. Căn cứ chuyển giao công nghệ hệ thống thông gió của Nhật thì tầm nhìn trong hầm đạt 45% (với tầm nhìn xa 10 km) là an toàn nhưng hiện nay, tầm nhìn trong Hầm Hải Vân luôn đảm bảo trên 70%.

Trưởng ca điều hành Hầm đường bộ Hải Vân cho biết, bất cứ khu vực nào trong hầm có nồng độ khí CO cao, tầm nhìn dưới mức cài đặt 70%, hệ thống thông gió khu vực đó sẽ vận hành tối đa để đảm bảo an toàn.

Trung tâm điều hành Hầm đường bộ Hải Vân cũng khẳng định không có ai bị ngất xỉu trong hầm do khói bụi nhưng cũng nêu ra một bất cập không thể khắc phục được, đó là có rất nhiều xe quá tải, quá thời hạn sử dụng đi qua hầm xả ra lượng khói lớn.  

Đ.D.

Các tin, bài viết khác