Đà Nẵng báo cáo gì với Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà?

SGGPO

UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo số 223/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Sơn Trà

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Sơn Trà

Ngày 5-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với  các đơn vị liên quan, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ngày 29-8, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo số 223/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định Bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-01-2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà; xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực Bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.
Đà Nẵng báo cáo gì với Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà ?  ảnh 1 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể Sơn Trà
Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ các vấn đề:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6038/VPCP-KGVX ngày 09-6-2017 của Văn phòng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DLQG Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện theo nội dung chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 25-8-2017; kết quả làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng và kết quả làm việc với các chủ đầu tư có các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Công tác rà soát tất cả các dự án trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

1. Tổng quan về Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là khu vực tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển và đô thị. Diện tích tự nhiên khoảng 4.439ha, độ cao trung bình 350m, đỉnh cao nhất gần 700m. Sơn Trà là vị trí có tầm quan trọng đặc biệt về Quốc phòng an ninh đối với thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực. Hệ sinh thái Sơn Trà rất đa dạng, trong đó có hàng chục loài quý hiếm, nguy cấp thuộc Sách Đỏ, nổi bật nhất là Voọc chà vá chân nâu. Về kinh tế, Sơn Trà có đủ các yếu tố để hình thành một Khu DLQG có giá trị và tầm cỡ quốc tế.

2. Thông tin về các dự án trên báo đảo Sơn Trà đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DLQG Sơn Trà:

a) Tổng số dự án và qui mô đầu tư tại báo đảo Sơn Trà:

Cho đến thời điểm tháng 12 năm 2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5 ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05 ha, đất thuê là 274,19 ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỷ đồng.

Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch: Có 1.920 lô biệt thự, 24 Bungalow và 306 buồng khách sạn (trường hợp quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

 b) Cơ sở pháp lý để xem xét chấp thuận đầu tư các dự án:

- Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó có nêu các vấn đề về quy hoạch xây dựng khu vực Sơn Trà, Hải Vân.

- Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

- Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm (2001-2005) thành phố Đà Nẵng.

- Nghị quyết số 11/2006/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

c) Về tình hình triển khai các dự án

- Các dự án đã đầu tư là 03 dự án, cụ thể: Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental Peninsula Resort), Khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và Khu nhà nghỉ, Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm.

- Dự án đang triển khai là 01 dự án : Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa (đang tạm dừng).

- Các dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng là 03 dự án, cụ thể: Dự án Khu du lịch Bãi Trẹm (dự án Mercure Sơn Trà Resort); Khu du lịch biển Bãi Bụt; Khu du lịch sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà.

- Các dự án chưa triển khai là 11 dự án : Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê ; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn – Bãi Đa; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh;  Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa Mở rộng; Khu du lịch Biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng; Khu biệt thự bán đảo Sơn Trà.

d) Đánh giá chung về các dự án:

- Các dự án tại Bán đảo Sơn Trà đều được hình thành trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2012, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an ninh, quốc phòng với cao trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài.

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề về đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ.

 - Ngoài một số dự án chưa triển khai, hầu hết nhà đầu tư đều tâm huyết mong muốn phát triển Bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố và cả nước, ví dụ như dự án Khu du lịch biển Bãi Bắc (Da Nang Intercontinental Sun Peninsula Resort) tuy mới khai trương từ năm 2012 nhưng đến nay đã 3 lần được bầu chọn là Khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới và là địa điểm gặp gỡ của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

3. Cơ sở khoa học để đề xuất phát triển tại khu vực Bán đảo Sơn Trà:

a) Cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó có nêu các vấn đề về quy hoạch xây dựng khu vực Sơn Trà, Hải Vân.

- Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 20/9/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2020.

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

- Quyết định số 6648/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 về Quy hoạch tuyến - điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

- Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

b) Quan điểm đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng:

Một là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - tâm linh.

Hai là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

Ba là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bốn là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33/NQ-TU của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn.

c) Các nguyên tắc đề xuất:

Bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển. Do vậy Thành phố Đà Nẵng đưa ra một số nguyên tắc phát triển như sau:

- Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả.

- Thứ hai, phải đảm bảo An ninh quốc phòng:

+ Các dự án tại Bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện.

+ Không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

- Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn Đa dạng sinh học:

+ Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài Voọc Chà vá chân nâu xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà.

+ Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.

- Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án:

Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án Kinh tế xã hội tại Bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trở xuống. Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau:

+ Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống.

+ Các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống.

- Hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

- Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

4. Kết quả rà soát các dự án:

- Qua rà soát có 06 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú.

- Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu.

- Giữ nguyên 02 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.

II. Kết quả làm việc với các chủ đầu tư có các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà: 

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, UBND thành phố tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư (có mặt 9/10 doanh nghiệp, nhà đầu tư): Công ty CP Địa Cầu, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), Công ty CP Biển Tiên Sa, Công ty CP Sơn Trà, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư Xây dựng Sơn Hải, Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Đầu tư Mũi Nghê và ông Nguyễn Vọng. Riêng Công ty CP Hải Duy xin vắng mặt.

Sau khi nghe thông báo dự thảo kết quả rà soát các dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà, các chủ đầu tư các dự án đã có nhiều ý kiến và Đơn thư gửi UBND thành phố với một số vấn đề chính như sau:

1. Về quy hoạch:

- Trước đây, trên cơ sở từ bình độ 200m trở xuống, các đơn vị lập quy hoạch đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng và sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc chỉ cho phép phát triển dự án từ bình độ 100m trở xuống sẽ làm phá vỡ cấu trúc quy hoạch của dự án dẫn đến dự án không thể triển khai được. Đề nghị cho phép triển khai dự án ở bình độ từ 150m trở xuống.

- Giữ nguyên số lượng phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

- Đối với những dự án ven biển, có cao trình thấp hơn đường lên đỉnh Sơn Trà, không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, đa dạng sinh học và an ninh quốc phòng, đề nghị xem xét cho phép triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Về pháp lý dự án:

- Giữ nguyên mục tiêu của dự án đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Giữ nguyên mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với các dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục cho phép hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

- Đối với những dự án mở rộng nhưng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không có diện tích rừng đặc dụng… thì kiến nghị Thủ tướng chính phủ xem xét cho tiếp tục thực hiện.

III. Kết quả làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng:

Ngày 28-8-2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 6038/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 6 năm 2017 về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Tại buổi làm việc này, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (Ông Huỳnh Tấn Vinh) đề nghị Chính phủ và UBND thành phố tiếp tục ghi nhận ý kiến của Hiệp hội du lịch tại Thư kiến nghị ngày 15-7-2017, với các nội dung chính như sau:

- Bán đảo Sơn Trà thực sự là một vùng sinh thái đặc thù của Việt Nam trong đó có loại Voọc Chà vá chân nâu và nhiều loại động thực vật quý hiếm, cần phải có những biện pháp can thiệp kịp thời để bảo tồn hệ sinh thái nêu trên.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cần có quy định việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học. Và đây là mục tiêu quan trọng, mang tính chiến lược đối với bán đảo Sơn Trà.

- Đề nghị giữ nguyên hiện trạng hiện nay tại bán đảo Sơn Trà. Không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch. Tháo dỡ 40 móng biệt thự xây dựng trái phép. Yêu cầu chủ đầu tư chống sói lỡ trước mùa mưa 2017, và một kiến nghị cụ thể khác.

UBND thành phố ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà và rà soát tất cả các dự án trên bán đảo Sơn Trà; đồng thời tổng hợp vào nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 6038/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 6 năm 2017.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

- Tiếp tục xác định Bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà.

- Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực Bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

NGUYÊN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cơ hội phát triển

Giáo dục - Đào tạo

Các em học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (Đà Nẵng) đang tham gia chương trình “Tìm hiểu khoa học cùng Sony"

Học sinh THCS tham gia sáng tạo cùng công nghệ cảm biến MESH

Ngày 16-11, 24 học sinh đến từ trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có buổi ngoại khóa đầy sáng tạo và cực kỳ lý thú trong chương trình “Tìm hiểu Khoa học cùng Sony” với chủ đề công nghệ cảm biến MESH. 

Viết về Đà nẵng