Đảm bảo 100% hộ dân được cung cấp nước sạch

SGGP
Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đưa ra chỉ tiêu đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch.

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã đề ra 3 chương trình mục tiêu, gồm: Nâng cao hiệu quả quản lý, gắn liền giá trị thu hồi chống thất thoát nước (trong đó, tỷ lệ giảm nước thất thoát dưới 18,5% vào năm 2025); nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng gắn liền chương trình đô thị hóa thành phố và cải cách hành chính (trọng tâm là xây dựng phương pháp quản lý hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO năm 2022). 

Ngoài ra, Đảng bộ công ty cũng đưa ra chỉ tiêu đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch; cung cấp nước an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo chất lượng, tiến tới uống nước tại vòi; đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân hạn chế khai thác nước ngầm, sử dụng nước sạch; phối hợp nhiều nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác giảm thất thoát nước, hướng dần tới tỷ lệ giảm thất thoát nước kinh tế; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng ngành cấp nước thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển.

NGỌC QUYÊN

Các tin, bài viết khác

" />