Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

SGGP
Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức vừa tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho 150 cán bộ, công nhân lao động tại đơn vị.

Những nội dung tập huấn gồm: Thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ; Cải thiện điều kiện làm việc; Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm các công việc nguy hiểm, có hại…

Thực hiện nội quy an toàn, tại công ty đã treo các biển cảnh báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động, bố trí các thiết bị chữa cháy, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Bảo hộ lao động của công ty đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

Qua đó, nhắc nhở người lao động toàn công ty thường xuyên kiểm tra các phương tiện bảo hộ cá nhân, công cụ làm việc, đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lao động.

ĐINH BÍCH

Các tin, bài viết khác