Đề nghị bổ sung 8.000 tỷ đồng cho vay chính sách

Ngân hàng Nhà nước cho biết: từ ngày 1-1-2007, sẽ chuyển nhiệm vụ cho vay ưu đãi (đối với các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc vùng khó khăn) từ các ngân hàng thương mại nhà nước sang Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, căn cứ vào kế hoạch tín dụng năm 2007 và các năm tới, ngoài nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội cần tăng thêm 3.000 tỷ đồng nguồn vốn để cho vay hộ gia đình, cá nhân; Ngân hàng Phát triển cần tăng 5.000 tỷ đồng nguồn vốn để cho vay đối với tổ chức kinh tế ở vùng khó khăn.

Để có điều kiện thực hiện chủ trương trên, Ngân hàng Nhà nước vừa kiến nghị Chính phủ cấp bổ sung thêm 8.000 tỷ đồng vốn cho vay chính sách đối với Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội…

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác