Đề nghị công nhận 54 hiện vật quý hiếm là bảo vật quốc gia

Quả cầu "Cửu long
tranh châu" được
đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia.

Ngày 24-2, Hội đồng thẩm định thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thông qua danh mục 54 hiện vật quý hiếm thời Nguyễn, trong số 8.400 hiện vật hiện còn được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế và các di tích để tiến cử lên Hội đồng thẩm định quốc gia đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia đợt I-2005.


Số hiện vật này sau khi tiến cử sẽ được Hội đồng thẩm định quốc gia thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin xét duyệt để chính thức quyết định công nhận là bảo vật quốc gia.


 V.Q (Theo Nhân Dân)

Các tin, bài viết khác