Địa điểm xuất quân liên quân Việt-Lào tại Quảng Ngãi được xếp hạng di tích quốc gia

Di tích lịch sử Địa điểm xuất quân liên quân Việt-Lào tại Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, vừa được Bộ VH-TT-DL Quyết định xếp hạng di tích quốc gia.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL có Quyết định số 612/QĐ-BVHTTDL ngày 12-3 về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt-Lào tại Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

địa điểm di tích
Công trình di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt-Lào tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
thăm quan
Cựu chiến binh 2 nước Việt-Lào tham quan khu di tích lịch sử

Vào ngày 19-8-1948, tại đây, cơ quan đại diện Chính phủ ở miền Nam Trung bộ và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã tổ chức Lễ xuất quân đưa 44 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào và 196 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế, trực tiếp hỗ trợ Mặt trận yêu nước Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong thời gian từ năm 1948 đến 1954, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, đơn vị liên quân Việt-Lào vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, tuyên truyền vận động xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng góp phần to lớn vào thắng lợi của 2 dân tộc Việt-Lào.

Tin cùng chuyên mục