Điều chỉnh vốn dự án cải thiện môi trường nước TPHCM

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc tái cơ cấu lại dự án cải thiện môi trường trên địa bàn TPHCM. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Đua đã chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường cùng với Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường chủ động chuẩn bị triển khai nhanh việc tái cấu trúc lại dự án.

Dự án cải thiện môi trường có tổng nguồn vốn là 100 triệu USD. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á là 70 triệu USD, Chính phủ Na Uy viện trợ không hoàn lại 1,8 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 28,2 triệu USD.

Việc triển khai dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng thông qua việc cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng; xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển rác; xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh và 2 trung tâm hỏa táng; cải thiện môi trường TPHCM thông qua chương trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp; vận động và khuyến khích các nhà máy tham gia vay vốn từ quỹ xoay vòng để xử lý ô nhiễm, đồng thời cung cấp thiết bị và xây dựng các trạm quan trắc không khí; tăng cường nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về môi trường thông qua chương trình giáo dục cộng đồng.

Sau khi tái cơ cấu lại, dự án chỉ tập trung vào cấu phần cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng và cải thiện môi trường.

Dự kiến nguồn vốn ADB còn tương đương 32,8 triệu USD, phần vốn tài trợ cắt giảm là 37,2 triệu USD sẽ chuyển sang khoản vay cho dự án “Khôi phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005”.

KHOA HƯƠNG

Các tin, bài viết khác