Doanh nghiệp Châu Âu hỗ trợ phòng chống Covid-19

Tiểu ban Trang thiết bị y tế và Chẩn đoán thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) đã trao 12.000 test xét nghiệm Anti-SARS-CoV-2 cho Bộ Y tế Việt Nam để hỗ trợ các địa phương phòng chống Covid-19. 

Khoản ủng hộ được Tiểu ban Trang thiết bị y tế và Chẩn đoán thuộc EuroCham phân bổ theo chỉ đạo của Bộ Y tế về các địa phương hiện đang tập trung chống dịch. Qua đó, 12.000 test xét nghiệm sẽ tích cực hỗ trợ Chính phủ trong việc kiểm soát dịch, góp phần lan tỏa tinh thần cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu chung tay đóng góp đẩy lùi Covid-19 tại Việt Nam.

Ông Torben Minko, Tiểu ban Trang thiết bị y tế và Chẩn đoán thuộc EuroCham, chia sẻ, đại diện 26 DN thành viên là các công ty đa quốc gia hoạt động trong ngành trang thiết bị y tế và chẩn đoán, đóng góp phần lớn các sản phẩm y tế, hỗ trợ Chính phủ và người dân Việt Nam chống dịch.

Các DN thành viên đang đảm bảo duy trì nguồn cung và nhập khẩu ổn định các sản phẩm y tế tiên tiến, chất lượng cao và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và hoạt động chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, DN cũng mong muốn có những đóng góp thiết thực, kịp thời để chung tay với Chính phủ trong giai đoạn cấp bách.

“Với 12.000 test xét nghiệm, chúng tôi mong muốn góp phần gia tăng số lượng người dân được xét nghiệm kịp thời, hỗ trợ hiệu quả việc mở rộng diện xét nghiệm cộng đồng trên cả nước”, ông Torben Minko chia sẻ.  

Tin cùng chuyên mục