Quốc hội thông qua Luật Đầu tư

Dự án trên 15 tỷ đồng phải đăng ký đầu tư

Hôm qua, 29-11, Quốc hội đã thông qua 3 dự án: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu với tỷ lệ nhất trí cao. SGGP xin giới thiệu một số nội dung đáng chú ý trong Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu. 

  • Dự án trong nước: Cấp giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu
Cơ chế "khép kín" trong đấu thầu sẽ được xóa bỏ  từ năm 2009

Vấn đề được quan tâm trong Luật Đầu tư là thủ tục đăng ký đầu tư. Cụ thể: đối với dự án đầu tư trong nước không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện, có quy mô vốn dưới 15 tỷ đồng thì không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư; quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh (trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ được cấp). Nội dung đăng ký đầu tư gồm: tư cách pháp lý của nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư. 

  • Năm 2009: Xóa cơ chế “khép kín” trong đấu thầu 

Một trong những nguyên nhân căn bản của tiêu cực trong đấu thầu là cơ chế “khép kín” ở một số bộ, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách. Chính vì thế, Luật Đấu thầu đã đưa ra lộ trình 3 năm để xóa bỏ cơ chế này. Nghĩa là, đến năm 2009 (3 năm sau khi luật có hiệu lực thi hành), cơ chế “khép kín” trong đấu thầu sẽ không thể tồn tại.

Các quy định sau sẽ bắt đầu có hiệu lực để bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: Nhà tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án; nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng...
 
Để tăng tỷ lệ đấu thầu rộng rãi, Luật Đấu thầu đã hạn chế các trường hợp được chỉ định thầu. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt, hoặc với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng (thuộc dự án đầu tư phát triển), gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá trị dưới 100 triệu đồng... thì mới được áp dụng hình thức chỉ định thầu

 Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2006
 (Theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 29-11)
 
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8%
 - Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,8%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,2%; ngành dịch vụ tăng 8%
 - Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%
 - Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 38,6% GDP
 - Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế
 - Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó xuất khẩu lao động và chuyên gia 7,5 vạn người
 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20% (theo chuẩn mới)
 - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 24%

Các tin, bài viết khác