Văn phòng HĐND và UBND TPHCM:

Dự kiến đến tháng 10-2006 ban hành ISO mới

Trong đợt giám sát định kỳ hệ thống ISO 9001:2000 tại Văn phòng HĐND và UBND TPHCM, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đã đánh giá hệ thống đang vận hành đảm bảo theo tiêu chuẩn, nhưng cần cải tiến một số điểm để hệ thống hoàn chỉnh hơn.

Theo đó, cần mở rộng quản lý theo ISO thêm một số đầu việc; chỉnh sửa, củng cố lại toàn bộ thủ tục của hệ thống ISO để chuẩn bị đánh giá chứng nhận lại vào tháng 2-2007. Đến cuối tháng 9-2006 sẽ thống nhất những đầu việc mở rộng quản lý theo ISO, tạo thành bộ hồ sơ ISO có chỉnh lý và mở rộng. Dự kiến đến cuối tháng 10-2006, ban hành hệ thống mới và sẽ vận hành đến tháng 2-2007. 

N.NG.
 

Các tin, bài viết khác