Dự án Luật Phòng chống tham nhũng, dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải tiếp dân.

Từ hôm nay, 20-7 đến hết ngày 20-9-2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và các ngành, các cấp về hai dự án luật quan trọng, dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Đó là: dự án Luật Phòng chống tham nhũng và dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện chủ trương trên, toàn bộ nội dung của 2 dự án luật trên sẽ được đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày hôm nay (20-7). Đồng thời, trong vài ngày tới, nhân dân cũng có thể đọc toàn văn 2 dự luật trên trang web của Quốc hội tại địa chỉ www.na.gov.vn, hoặc trang web của Viện Khoa học thanh tra tại địa chỉ www.giri.ac.vn (chỉ đăng dự án Luật Phòng chống tham nhũng).

Các tầng lớp nhân dân có thể đóng góp ý kiến vào 2 dự luật trên thông qua nhiều kênh: phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư hoặc trực tiếp đóng góp ý kiến thông qua HĐND các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Ủy ban MTTQ địa phương; gửi ý kiến về Văn phòng Quốc hội (địa chỉ: 37 Hùng Vương, Hà Nội). 

B.M.

Các tin, bài viết khác