Chỉ cần có nhà ở hoặc công tác ổn định

Được đăng ký hộ khẩu tại các thành phố

Mọi công dân nếu có nhà ở hoặc công tác ổn định tại các thành phố, thị xã thì sẽ được đăng ký hộ khẩu tại các thành phố, thị xã. Đó là tinh thần của Nghị định số 108/2005/NĐ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/1997 do Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký ban hành.

Theo Nghị định số 108, để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến chỉ cần có nhà ở hợp pháp. Nhà ở hợp pháp bao gồm: nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến; nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở chưa có một trong 2 loại giấy tờ như trên thì phải có xác nhận của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở.

Nghị định 108 cũng quy định chi tiết về nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp, gồm: nhà ở có hợp đồng thuê nhà của cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật; nhà ở thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có quyết định giao cho cá nhân sử dụng.

Đối với nhà ở nhờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà về việc cho nhập hộ khẩu và phải bảo đảm diện tích tối thiểu trên một đầu người theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Những người sau đây chuyển đến
thành phố, thị xã được đăng ký hộ khẩu thường trú:

Người được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng (kể cả làm việc trong lực lượng vũ trang có trụ sở đóng tại địa bàn thành phố) đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức đó, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có nhà ở hợp pháp.

Người được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng đến làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức đó. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì cần có thêm điều kiện cư trú liên tục ở thành phố từ ba năm trở lên.

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây được chuyển đến đăng ký hộ khẩu với người đang có hộ khẩu thường trú tại thành phố: cán bộ, công chức đang công tác ngoài tỉnh, thành phố thường xuyên về ở với vợ, chồng, con hoặc bố, mẹ (nếu chưa có vợ, chồng); người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 54/2005 chuyển đến ở với con hoặc anh, chị, em ruột (nếu không có vợ, chồng, con); người tàn tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi đến ở với bố, mẹ, con.

Trường hợp còn bố mẹ, vợ, chồng, con nhưng bố mẹ, vợ, chồng, con không có khả năng nuôi dưỡng hoặc không có bố, mẹ, vợ, chồng, con thì được chuyển đến ở với anh, chị, em ruột; cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ;  người dưới 18 tuổi không còn bố mẹ hoặc còn bố, mẹ, nhưng bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng đến ở với ông, bà nội ngoại; anh, chị, em ruột; cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ.

Người trên 18 tuổi độc thân, hàng ngày sống cùng với bố, mẹ hoặc ông, bà nội, ngoại (nếu không còn bố, mẹ); vợ về ở với chồng hoặc ngược lại. Con dâu, con rể về ở với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ mà vợ hoặc chồng trước đây đã có hộ khẩu thường trú ở thành phố, nhưng đã bị xóa tên hoặc cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác do chết, đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hợp pháp hoặc là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang chuyển công tác đến địa phương khác; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương được cơ quan có thẩm quyền cho cư trú ở thành phố; người trước đây có hộ khẩu thường trú hoặc quê gốc ở thành phố đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong quân đội và công an hoặc đi công tác, học tập, lao động ở nơi khác, nay trở về thành phố; người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở giáo dục... trở về thành phố mà không thuộc diện cấm cư trú. Những trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định."

Theo Nghị định số 108

NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác