Nhà xây dựng trái phép chưa có quyết định tồn tại

Được xem xét cấp giấy hồng

(SGGP). – Đó là một trong những nội dung của dự thảo hoàn chỉnh về trình tự thủ tục cấp giấy hồng mới mà Sở Xây dựng TPHCM đã trình UBND TPHCM, dự kiến UBNDTP sẽ thông qua và ban hành trong tháng 12.

Theo đó, các trường hợp xây dựng không phép, trái phép trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép tồn tại thì vẫn được xem xét cấp sổ hồng.

Song song đó, UBND quận, huyện phải tiến hành kiểm tra, ban hành quyết định cho phép tồn tại đối với toàn bộ nhà ở hoặc một phần nhà ở không phù hợp quy hoạch hay không phù hợp kiến trúc theo quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, dự thảo cũng đã quy định trường hợp: nhà ở do người tạo lập hợp pháp đã chết trước thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận thì ghi tên người đại diện thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật được các đồng thừa kế khác đồng ý (nếu có người cùng thừa kế), hoặc là ghi đủ tên các đồng sở hữu đối với các trường hợp đã thực hiện thủ tục giải quyết hồ sơ thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự.

Hạnh Nhung

Các tin, bài viết khác