Giai đoạn 2006-2018, thương mại nội địa chiếm 10%GDP

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thương mại quốc tế thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ cũng ngày càng quan tâm đến phát triển thương mại thị trường trong nước.

Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, do Bộ Công thương tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thông tin, trong giai đoạn năm 2006-2018, mặc dù đầu tư từ nguồn ngân sách còn hạn chế nhưng đóng góp bình quân của thương mại nội địa trong GDP đều đạt mức trên 10% mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 12% - 13% tổng lao động xã hội (đứng thứ 3 sau ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta có mức tăng trưởng nhanh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa luôn cao gấp 1,5 - 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP trong cùng thời kỳ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thương mại quốc tế thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ cũng ngày càng quan tâm đến phát triển thương mại thị trường trong nước. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam vẫn đang thiếu một chiến lược tổng thể và toàn diện để đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước một cách bền vững.

Tin cùng chuyên mục