Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm mới đạt 16% kế hoạch

Ngày 4-5, Bộ Tài chính gửi thông cáo về tình hình giao, phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, kế hoạch giao đầu tư vốn ngân sách năm 2024 được Thủ tướng giao là gần 664.000 tỷ đồng. Tổng số vốn đã phân bổ là hơn 685.000 tỷ đồng, đạt hơn 103% kế hoạch.

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2024, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31-3 là 80.689 tỷ đồng, mới đạt 11% kế hoạch. Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là hơn 1.600 tỷ đồng (đạt hơn 27% kế hoạch triển khai).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30-4 gần 116.000 tỷ đồng, đạt hơn 16% tổng kế hoạch và đạt hơn 17% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là hơn 2.200 tỷ đồng (đạt hơn 36% kế hoạch triển khai).

von+dau+tu+cong.jpg
Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm nay chỉ ở mức thấp. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 21/44 bộ, cơ quan Trung ương và 31/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 21.200 tỷ đồng, chiếm hơn 3% kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra phân bổ kế hoạch vốn năm 2024, Bộ Tài chính khẳng định nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công còn ở khâu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật đầu tư công, quyết định giao vốn kế hoạch năm 2024 của Chính phủ.

Cụ thể, ngay từ đầu năm một số địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2024, phân bổ chưa đảm bảo nguyên tắc tiêu chí bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, quyết toán, dự án chuyển tiếp, mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; Bộ Tài chính đã có ý kiến về công tác phân bổ kế hoạch đầu tư công gửi các địa phương.

Bộ Tài chính kiến nghị UBND các tỉnh thực hiện việc phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công (trước ngày 31-12-2023). Trong đó, yêu cầu rà soát thật kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân, tránh phân bổ dàn trải, không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ KH-ĐT tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, khẩn trương báo cáo Thủ tướng, làm căn cứ để giải ngân số vốn được phép kéo dài.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ KH-ĐT hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn về việc thực hiện phân bổ 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và thống nhất hướng xử lý đối với số vốn triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương trong thời điểm từ 31-12-2023 đến hết tháng 5 và sau tháng 5 (nếu có).

Tin cùng chuyên mục