Trong tháng 12-2006, TPHCM

Giải quyết dứt điểm các vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch

Ngay trong tháng 12-2006, UBND các quận – huyện phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các vi phạm lấn chiếm trái phép hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM.

Đây là ý kiến chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM. Cụ thể, chủ tịch UBND các quận-huyện phải tiến hành kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm những hồ sơ tồn đọng về công tác xử phạt đối với những hành vi vi phạm lấn chiếm trái phép hành lang sông, kênh, rạch ở địa phương mình quản lý để báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM và Sở GTCC TPHCM.

Cũng bắt đầu từ năm 2007, chủ tịch UBND các quận - huyện phải có biện pháp tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác nói trên kịp thời; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý cho UBND TPHCM và Sở GTCC.

P.V.A.

Các tin, bài viết khác