Kinh tế

Gấp rút thiết kế chính sách hỗ trợ

Để thực hiện việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1-1-2024, cuối năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.