Hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ thông tin

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của các đơn vị tại TPHCM đã tạo nên những chuyển biến lớn, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và góp phần phát triển thành phố. 

Do vậy, giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TPHCM lần thứ 11 năm 2019 với chủ đề: “Hành trình vươn tới đô thị thông minh” ở nhóm 4 là tôn vinh những đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu. Đáng chú ý, việc ứng dụng CNTT ở quận 12 và Sở Y tế TPHCM đã tạo ra những chuyển biến lớn, tác động tích cực đến người dân.

Công nghệ thông minh ở quận 12

UBND quận 12 là một trong 3 đơn vị được chọn thí điểm triển khai đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Trên cơ sở đó, UBND quận 12 đã ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND-VP về triển khai thí điểm đề án nói trên. Từ đây, UBND quận đã tập trung triển khai, nâng cấp xây dựng hạ tầng CNTT và các hệ thống thông tin chuyên ngành.

Trong đó, tập trung việc xây dựng hạ tầng và công tác quản lý điều hành công việc. Đặc biệt, UBND quận 12 đã xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt-quan12.hochiminhcity.gov.vn với 18 thủ tục ở mức cấp độ 3 thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, lao động, tư pháp và các thủ tục tại UBND phường.

Hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ thông tin ảnh 1 Tra cứu thông tin quy hoạch tại UBND quận 12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo số liệu thống kê đến ngày 1-11-2019, đã có 4.554 hồ sơ nộp qua cổng Dịch vụ công trực tuyến quận. Với kênh giao tiếp giữa chính quyền với nhân dân, quận 12 đã triển khai cổng thông tin điện tử nhằm kịp thời cung cấp, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; đo lường, khảo sát sự hài lòng của nhân dân qua hệ thống đánh giá hài lòng.

Ngoài ra, quận còn triển khai ứng dụng tiếp nhận, quản lý, trả lời phản ánh, góp ý của người dân thông qua mạng xã hội như: zalo, facebook và website - Vticket và triển khai hệ thống lắng nghe, phân tích, hỗ trợ xử lý thông tin mạng xã hội và internet (SocialBeat).

Sở Y tế chuyển động nhanh

Hiện thực hóa ứng dụng CNTT trong hoạch định chiến lược ngắn hạn, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn số 769/SYT-VP ngày 1-2-2018 về danh mục các dự án đầu tư năm 2018. Đây là cơ sở pháp lý để Sở Y tế tập trung xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ công tác quản lý điều hành công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Hiện các cổng thông tin để phục vụ giao dịch với người dân và doanh nghiệp khá nhiều, như trang thông tin điện tử gồm www.medinet.hociminhcity.gov.vn, www.medinet.gov.vn. Còn để phục vụ công tác quản lý và điều hành công việc, Sở Y tế đã triển khai hệ thống quản lý văn bản, điều hành tại địa chỉ: https://hscv.syt.tphcm.egov.vn; quản lý tài chính kế toán bằng phần mềm MISA; quản lý nhân sự tiền lương qua hệ thống https://qlnlyt.medinet.org.vn.

Không chỉ vậy, Sở Y tế đã xây dựng, triển khai “Cổng dịch vụ công trực tuyến của ngành y tế thành phố” và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-2019. Nếu như tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trước đây rất thấp, chỉ dưới 20%, thì hiện nay, với Cổng dịch vụ công trực tuyến của ngành y tế, tỷ lệ này đã tăng trên 80% tại địa chỉ https://dichvucong.medinet.org.vn với 56 thủ tục hành chính mức độ 3,4 trong lĩnh vực y và lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Số liệu thống kê qua các năm cho thấy, năm 2017: 2991 hồ sơ; năm 2018: 8.428 hồ sơ; năm 2019: 13.438 hồ sơ. Ngoài ra, Sở Y tế đã triển khai hệ thống tra cứu thông tin về hành nghề https://thongtin.medinet.org.vn, tình hình giải quyết hồ sơ https://tracuu.medinet.org.vn.

Qua những hoạt động triển khai ứng dụng CNTT của Sở Y tế cho thấy, việc tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, các hệ thống còn hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược phục vụ người dân đến khám bệnh tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố thuận tiện. Đó là những bước chuyển khá nhanh của Sở Y tế trên cơ sở ứng dụng hiệu quả CNTT.

Đọc nhiều nhất

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse (vũ trụ ảo) đang dần hình thành và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống số. Về mặt quản lý nhà nước, chúng ta cần tăng cường và chủ động thực hiện các chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời hạn chế những bất cập trong lĩnh vực này.

Câu chuyện công nghệ