Hiệu quả từ truy xuất nguồn gốc

Việc triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên địa bàn TPHCM đã và đang góp phần minh bạch nguồn gốc xuất xứ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.

Theo UBND TPHCM, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: 3 đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc (thịt heo, trứng gia cầm, thịt gia cầm) thuộc dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020; chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 -2020…

Trong đó, đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo đã tổ chức kiểm soát, quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt heo từ khi heo được xuất bán tại 3.385 trang trại, vận chuyển đến 116 cơ sở giết mổ (114 code đang hoạt động) và kinh doanh tại 2 chợ đầu mối (Hóc Môn và Bình Điền), 1.240 cơ sở kinh doanh lẻ thịt heo (1.162 code đang hoạt động) tại các chợ lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố.

Đối với gia cầm, đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, thành phố đang kiểm soát, quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm từ giai đoạn gà giống xuất trại đến điểm bán có sự tham gia của 60 trang trại gà giống (58 code đang hoạt động), 775 trang trại gà thịt (768 code đang hoạt động, với sản lượng hơn 19,5 triệu con/năm), 29 cơ sở giết mổ, đóng gói, 476 điểm bán lẻ (473 code đang hoạt động) tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Đầu tháng 4-2024, UBND TPHCM ban hành quyết định triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2024. Theo đó, giao Sở NN-PTNT, Sở An toàn thực phẩm, các sở, ban, ngành liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn và sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc, áp dụng nhất quán trên địa bàn thành phố... Việc triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc đến các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời tạo cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang tính hệ thống, công khai minh bạch.

Tin cùng chuyên mục