Cải cách hành chính

Hô giảm, biên chế cứ tăng!

Cải cách hành chính 5 năm qua đã thực hiện sâu rộng.Tuy nhiên, nền hành chính Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó có việc Chính phủ đã yêu cầu tinh giản biên chế. Các bộ, ngành địa phương cũng hô hào giảm biên chế nhưng thực tế, biên chế cứ... tăng.

  • Bộ máy hành chính tiếp tục phình ra

Người dân đến PC13 - Công an TPHCM đăng ký nhập khẩu theo quy định mới.

Hôm qua, 29-11, tại hội nghị quốc tế lấy ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết quả cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn I (2001-2005) do Bộ Nội vụ tổ chức, Bộ trưởng Đỗ Quang Trung cho biết, chương trình cải cách hành chính trong 5 năm qua đã đạt dược những kết quả khả quan. Cả nước đã đã loại bỏ được 140 loại lệ phí Trung ương và 203 loại phí do địa phương ban hành; bước đầu đã giảm bớt được tâm lý sự nặng nề của cơ chế “xin-cho”; cơ chế “một cửa” được mở rộng....

Tuy nhiên, kết quả CCHC thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc nói cụ thể hơn: tổ chức của các sở ở các cấp tỉnh và phòng ở cấp huyện đều tăng, đặc biệt là tổ chức bên trong các bộ, ngành Trung ương và các sở.

Việc tiếp tục chia tách các đơn vị hành chính trong giai đoạn vừa qua đã tăng thêm 3 đơn vị cấp tỉnh, 48 đơn cấp huyện và 351 đơn vị cấp xã kéo theo phần tăng tương ứng số lượng các sở và phòng chuyên môn, không kể biên chế hành chính và sự nghiệp cũng tăng theo. Vậy là trong khi mục tiêu của chương trình CCHC là tinh giản biên chế thì ngược lại số người tham gia vào cơ quan công quyền vẫn tăng. Việc tinh giảm biên chế không đạt chỉ tiêu giảm 15% như Chính phủ đã đề ra. Cả nước chỉ giảm được 21.089 người trong đó Trung ương là 1.601 người và địa phương là 19.488 người.

  • Tăng họp và nhiều giấy phép con

Cách đây 5 năm, những vấn đề như rà soát lại hệ thống giấy phép kinh doanh, chuẩn nội dung và thủ tục đăng ký kinh doanh… đã từng được coi là “cách mạng”, đột phá” trong đổi mới tư duy. Tuy nhiên, 5 năm sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bãi bỏ 186 giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, thì cho đến nay lại tăng thêm hơn 100 giấy phép! Chỉ tính riêng hơn 1 năm nay, số giấy phép có hiệu lực đã tăng hơn 40 loại (từ 246 lên 289). Như vậy, số lượng giấy phép càng ngày được ban hành nhiều hơn, chưa tạo ra những điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng hội họp không giảm, giấy tờ hành chính gia tăng vẫn là một cách thức làm việc chủ yếu của cơ quan hành chính.

Để khắc phục những tồn tại trên, Bộ Nội vụ đã đưa ra hàng loạt giải pháp, trọng tâm thực hiện chương trình cải cách trong thời gian tới. Trong đó có việc minh bạch hóa trong việc phân cấp trách nhiệm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Thông, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM, trước tiên phải quan tâm đến việc “làm thông suốt tư tưởng nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí của công tác cải cách hành chính”. Đồng thời, khuyến khích sự giám sát của cộng đồng vào các hoạt động hành chính.

THU HÀ - QUỐC HỢP

Các tin, bài viết khác