Hội thảo quốc tế tại Genève : 3 bài học từ Việt Nam

Trong các ngày 14, 15 và 16-12, tại Genève (Thụy Sĩ) đã diễn ra hội thảo “Quốc tế hóa kinh tế, phát triển con người và mối quan hệ Nhà nước-xã hội ở châu Á: bài học từ Việt Nam”.

Đây là sáng kiến của Học viện nghiên cứu phát triển (IUED), Khoa Văn học thuộc Trường Đại học Tổng hợp Genève, Tổ chức Hội nghị Thương mại và Phát triển LHQ và Trung tâm Thương mại Quốc tế (UNCTAD/WTO).

Được sự hỗ trợ tài chính của Vụ Phát triển và Hợp tác (DDC) và Mạng lưới Đại học Quốc tế Genève (RUIG), hội nghị là hoạt động mở đầu cho một chương trình trao đổi khoa học thường niên trong khuôn khổ “Chương trình Nghiên cứu châu Á đương đại – đổi mới ở châu Á và sự thay đổi hình dạng thế giới”, được IUED và Học viện Nghiên cứu quốc tế Geneve (HEI) cùng tiến hành.

Hội nghị lần này hội tụ nhiều nhà trí thức hàng đầu Việt Nam, trong đó có TS Lê Đăng Doanh, GS Hoàng Xuân Sính, TS Bùi Quang Dũng (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), chuyên gia cao cấp về xóa đói giảm nghèo Ngô Huy Liêm cùng nhiều chuyên gia quốc tế về Việt Nam, như GS Jean-Luc Maurer, TS sử học Philippe Papin, TS chính trị học Scott Fritzen, GS Jean-Daniel Rainhold, TS kinh tế nông thôn Christophe Gironde, TS nhân loại học Olivier Tessier.

Chương trình của hội thảo xoay quanh ba chủ đề chính về “sự thần kỳ của châu Á”: vai trò cơ chế thị trường và chính sách công, hệ quả tăng trưởng kinh tế đối với phát triển con người, mối quan hệ giữa hiện đại hóa kinh tế và thể chế chính trị.  

PHAN LÊ

Các tin, bài viết khác