Hỏi và đáp về bảo hiểm nhân thọ

- Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nói đến bảo tức, vậy bảo tức là gì và được tính trên cơ sở nào?

- Nếu hợp đồng bảo hiểm có tham gia vào việc chia lãi thu về từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Prudential sẽ chia cho bên mua bảo hiểm một phần lãi thu được dưới hình thức bảo tức hàng năm, căn cứ vào chênh lệch giữa kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và giả định kỹ thuật của: lãi suất đầu tư, chi phí, tỷ lệ tử vong/tàn tật.

Vào đầu mỗi năm Dương lịch, đối với những hợp đồng đã có hiệu lực được ít nhất 3 tháng, Prudential sẽ thông báo cho bên mua bảo hiểm bảo tức của năm trước. Khoản bảo tức này được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm có tại thời điểm cuối năm và tỷ lệ với thời gian hợp đồng có hiệu lực trong năm Dương lịch trước đó.

- Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì? Khi nào Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của tôi hình thành giá trị hoàn lại và những hợp đồng nào có giá trị hoàn lại?

- Giá trị hoàn lại hay còn gọi là giá trị giải ước được áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm có tham gia chia lãi (tức có yếu tố tiết kiệm). Đây là giá trị được hình thành từ nguồn phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm. Về bản chất, giá trị hoàn lại là giá trị hiện tại của những quyền lợi trong tương lai của khách hàng.

Giá trị hoàn lại chỉ hình thành sau khi khách hàng đóng đủ 2 năm phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại sẽ tăng lên hàng năm. Khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, bên mua bảo hiểm có thể: sử dụng giá trị hoàn lại để nộp phí bảo hiểm tự động, tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của mình, nhận toàn bộ giá trị hoàn lại nếu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, dừng nộp phí bảo hiểm và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm.

LAN VINH ghi
 

Các tin, bài viết khác