Hơn 1,24 triệu lượt hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện

SGGP
Để đảm bảo nguồn điện phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, dịch vụ của thành phố, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã lập phương án cung cấp và rà soát lưới điện để đảm bảo đầy đủ độ dự phòng cung ứng điện. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ miền Nam ưu tiên huy động nguồn phát đảm bảo cung cấp điện cho khu vực TPHCM. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc, Người phát ngôn của EVNHCMC, xung quanh nội dung này.

Hơn 1,24 triệu lượt hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện ảnh 1 Nhân viên EVNHCMC tư vấn cho khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 
 Độ dự phòng lưới điện đạt gần 58%

° PHÓNG VIÊN: Theo như dự báo, nhu cầu sử dụng điện trên cả nước vẫn tiếp tục tăng cao. Riêng ở TPHCM, EVNHCMC đã chuẩn bị thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho khách hàng, thưa ông?

° Ông PHẠM QUỐC BẢO: Ngay từ quý 4-2017, EVNHCMC đã thực hiện lập kế hoạch cung cấp điện cho năm 2018, trong đó dự báo nhu cầu phụ tải năm 2018 của thành phố gia tăng, sản lượng điện thường phẩm đạt đến 24.200 triệu kWh, ước tính tăng khoảng 5,71% so với năm 2017; công suất cực đại ước đạt 4.141MW, dự kiến tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2017. Đến tháng 7-2018, kết quả thực hiện qua cao điểm mùa khô (tháng 4 và 5) đều đảm bảo nằm trong dự báo của EVNHCMC.

° Diễn biến thời tiết bất thường và tăng trưởng phụ tải điện được xem là 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc cung cấp điện. Cùng với công tác đảm bảo nguồn điện, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa, chống quá tải cho hệ thống điện là vô cùng quan trọng. Công tác kiểm tra của EVNHCMC nhằm đảm bảo việc cấp điện đối với sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố thực hiện như thế nào?

° Ngoài việc phân tích dự báo phụ tải theo diễn biến thời tiết và tăng trưởng phụ tải, EVNHCMC đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, kiện toàn lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực thành phố. Đến năm 2018, độ dự phòng của lưới điện cấp cho khu vực thành phố đạt gần 58%.

Trong quý 1-2018, EVNHCMC đã hoàn tất công tác sửa chữa bảo trì lưới điện. Trong giai đoạn mùa khô, tháng 4, tháng 5-2018, EVNHCMC không bố trí cắt điện khi thi công sửa chữa bảo trì lưới điện. Các công tác trên lưới điện (nếu có) sẽ sử dụng công nghệ thi công không cắt điện (live - line) và các giải pháp chuyển tải linh hoạt, an toàn.

Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng đã xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối điện trong điều kiện vận hành bình thường và các điều kiện dự kiến thiếu từ 1%, 2%, 4%, 6%, 8% và 10% sản lượng và công suất hệ thống. Trong đó, ưu tiên đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, tăng cường huy động máy phát khách hàng, hạn chế tối đa cắt, tiết giảm điện khi thiếu nguồn.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát lưới điện, ngoài việc tuân thủ các quy trình quy định về việc kiểm tra sửa chữa bảo trì lưới điện định kỳ, EVNHCMC đã đẩy mạnh áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện (điện kế đo đếm từ xa, chương trình kiểm tra lưới điện online, giám sát sửa chữa điện online, CRM-APP) và các giải pháp thí nghiệm chẩn đoán mới để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm khiếm khuyết lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khu vực TPHCM.

Song song đó, tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời áp mái tại TPHCM.

Vận động thực hành tiết kiệm điện

° Việc khuyến cáo người dân, doanh nghiệp phải sử dụng tiết kiệm và không nên sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc quan trọng như thế nào trong tình hình hiện nay, thưa ông?

° Trong thời gian qua, EVNHCMC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn TPHCM. Trong quá trình theo dõi tình hình sử dụng điện, EVNHCMC nhận thấy đã có những thời điểm sản lượng điện tiêu thụ tăng nhiều và gây khó khăn nhất định trong công tác vận hành hệ thống điện tại một số khu vực, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Do đó, để đảm bảo việc sử dụng điện hiệu quả, vận hành hệ thống điện ổn định, ngoài các giải pháp kỹ thuật đã triển khai, EVNHCMC luôn chú trọng vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, nhất là trong giờ cao điểm sẽ giúp giảm công suất đỉnh của hệ thống điện; từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, đảm bảo tình hình cấp điện được ổn định, liên tục.

Ngoài ra, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí cho khách hàng sử dụng điện cũng như chi phí đầu tư các nguồn điện mới của Nhà nước.

° Cùng với đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống lưới điện, việc tuyên truyền các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, thông suốt. Việc tuyên truyền Chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện được ngành điện lực thành phố triển khai như thế nào?

° Với chức năng, nhiệm vụ được giao, EVNHCMC đã luôn tích cực, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động trong công tác tiết kiệm điện. TPHCM được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác tiết kiệm điện suốt thời gian qua. Sản lượng điện tiết kiệm hàng năm đạt hơn 1,5% sản lượng điện thương phẩm, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn thành phố.

Triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 7-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác này trong giai đoạn 2017-2020. Trong đó, EVNHCMC đã phối hợp với Sở Công thương TPHCM tham mưu UBND TPHCM ban hành Văn bản số 6710/UBND-KT ngày 27-10-2017 để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 34 trên địa bàn thành phố.

EVNHCMC sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chương trình tiết kiệm điện mà EVNHCMC đã triển khai có hiệu quả trong thời gian qua như: Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện; Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện và dịch vụ điện đến khu phố, tổ dân phố; Chương trình ESCO; Chương trình chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Chương trình cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Chương trình nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội; Chương trình quảng bá sử dụng thiết bị tiết kiệm điện… 

Ngoài ra, EVNHCMC cũng chú trọng triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như sử dụng đèn LED phục vụ chiếu sáng, sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại trụ sở các đơn vị và trạm trung gian 110kV… Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng quán triệt, vận động toàn thể CNVC-LĐ thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình. Mỗi CNVC-LĐ sẽ là tuyên truyền viên để vận động gia đình, bạn bè, khách hàng thực hiện tốt hơn nữa chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

Đã tiết kiệm 1.500 tỷ đồng chi phí mua điện

° Một trong những thành công lớn nhất của TPHCM là thực hiện tốt chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa ông?

° Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện được EVNHCMC phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện liên tục từ năm 2010 đến nay. Hiện EVNHCMC đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Thành đoàn TPHCM, Ủy ban MTTQVN TPHCM, Hội Cựu chiến binh TPHCM, Hội Nông dân TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Luật gia TPHCM và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch đã được các bên ký kết.

Trong 2 năm triển khai chương trình theo kế hoạch này (năm 2016, 2017), đã có hơn 1,24 triệu lượt hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện. Sản lượng điện tiết giảm tương ứng gần 800 triệu kWh. Qua đó, tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 1.500 tỷ đồng và góp phần giảm được hơn 565.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện với sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều tổ chức, đơn vị đã thực sự lan tỏa đến từng hộ khách hàng sử dụng điện; nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm không ngừng được nâng lên. Việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả dần trở thành thói quen thường ngày, một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố. Không chỉ tiết kiệm ngân sách cho gia đình và xã hội mà còn góp phần đảm bảo việc cung cấp điện được an toàn, ổn định, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và an ninh năng lượng quốc gia.

° Việc tuyên truyền thực hiện chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” thời gian tới sẽ tập trung chủ yếu các nội dung nào?

° Việc tuyên truyền thực hiện chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện luôn được EVNHCMC và các đơn vị phối hợp thực hiện thường xuyên, duy trì trong suốt thời gian thực hiện chương trình. Nội dung tuyên truyền tiếp tục tập trung giới thiệu, hướng dẫn các giải pháp nhằm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Một số giải pháp cụ thể, như đặt máy điều hòa ở chế độ làm mát từ 260C trở lên, hạn chế sử dụng thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED phục vụ chiếu sáng, sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời…  

° Xin cám ơn ông! 

CƯỜNG MINH (thực hiện)

Các tin, bài viết khác