Hợp tác, chia sẻ ứng dụng khoa học - công nghệ về cấp nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (TIWACO) vừa ký biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác.
Hợp tác, chia sẻ ứng dụng khoa học - công nghệ về cấp nước

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên chia sẻ chuyên môn cấp nước, cùng học hỏi kinh nghiệm ứng dụng và đổi mới khoa học-công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh... một cách thiết thực, hiệu quả. Hai bên cũng giao lưu văn nghệ, thể thao để tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Chi hội Cấp thoát nước miền Nam.

Hoạt động ký kết của hai đơn vị còn với mong muốn dành cho nhau những điều kiện tốt nhất trong lĩnh vực cấp nước, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích ngày càng tốt hơn cho người dân tỉnh Tiền Giang trong việc thụ hưởng nguồn nước sạch. Đây cũng là hoạt động đóng góp thiết thực vào việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

Tin cùng chuyên mục