Hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong cấp nước

SGGP
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác để các bên cùng đồng hành trong lộ trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

Theo thỏa thuận, 2 đơn vị sẽ hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng; chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác dữ liệu lớn; an toàn, an ninh thông tin; nâng cao kỹ năng số; phát triển hạ tầng quản lý cấp nước. 

HOÀNG LONG

Các tin, bài viết khác