Năm 2006

Huy động 370.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

Chính phủ tập trung xây dựng và phát triển các thị trường tài chính và tiền tệ, thị trường bất động sản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo khả năng huy động vốn đầu tư phát triển trong năm 2006 vào khoảng 370.000 tỷ đồng (tương đương 23,4 tỷ USD), tăng 17,8% so với năm 2005.

Dự kiến các nguồn vốn huy động bao gồm nguồn vốn đầu tư của khu vực dân cư  - chiếm số lượng lớn nhất - khoảng 113.000 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và từ nguồn trái phiếu Chính phủ khoảng 94.000 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ khu vực khối doanh nghiệp nhà nước khoảng 73.000 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến thực hiện 52.000 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động khác khoảng 17.000 tỷ đồng.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong lĩnh vực kinh tế chiếm khoảng 70% tổng số vốn, lĩnh vực xã hội khoảng 27,7%, lĩnh vực khác 2,3%.

Nhà nước hướng sử dụng vốn đầu tư theo hướng cải tạo, nâng cấp và phát triển những trục đường giao thông quan trọng, tuyến giao thông đến các vùng kinh tế trọng điểm, các trục đường quan trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư vào hạ tầng viễn thông, các hạ tầng dịch vụ khác với cơ chế phù hợp.

Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2006, Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.

Chính phủ tập trung xây dựng và phát triển các thị trường tài chính và tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ.

V.Q (Theo TTXVN)

Các tin, bài viết khác