ICB cho vay trên 86 triệu USD thực hiện dự án phóng vệ tinh Vinasat

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký Công văn 9629 chấp thuận đề nghị của Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) được cho vay vượt 15% vốn tự có đối với Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam (VNPT) để thực hiện dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat.

Cụ thể, ICB được xem xét cho VNPT vay với tổng mức tối đa là 138,7 tỷ đồng và 87,2 triệu USD. Trong đó, dư nợ cho vay của ICB đối với VNPT đến thời điểm 30-9-2006 là 138,7 tỷ đồng và trên 1 triệu USD; số tiền ICB sẽ cho VNPT vay để thực hiện dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat là 86 triệu USD.

M.G.

Các tin, bài viết khác