Kết thúc củng cố Eximbank

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành văn bản số 1562/TTg-KTTH đồng ý kết thúc thực hiện phương án chấn chỉnh củng cố Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Trong đó có nêu rõ việc xử lý số tài sản Công ty TNHH Việt Hà đã kê khai còn lại và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của công ty này, nếu có, phải theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Vào thời điểm 30-6-2000 thực hiện chấn chỉnh củng cố, Eximbank còn tồn đọng số nợ quá hạn, chiếm tới hơn 65% tổng dư nợ với số tuyệt đối 1.544 tỷ đồng/1.800 tỷ đồng. Đến nay, nợ quá hạn của Eximbank hạ xuống còn dưới 2% tổng dư nợ với số tuyệt đối 167 tỷ đồng/8.150 tỷ đồng, thấp hơn mức quy định chung 5% của Ngân hàng Nhà nước.

A.K.

Các tin, bài viết khác