Việc bán nhà ở theo Nghị định 61/CP, UBND TPHCM chỉ thị:

Khẩn trương bán nhà cho những hồ sơ đã đủ điều kiện

Ngày 22-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua đã ký Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định (NĐ) số 61/CP của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBNDTP giao Thường trực Hội đồng bán nhà ở TP, chủ tịch UBND các quận - huyện, giám đốc Sở Xây dựng TP khẩn trương lập kế hoạch, xây dựng lộ trình xử lý, thực hiện kế hoạch xử lý đối với số lượng nhà ở còn vướng mắc về pháp lý; đồng thời, thực hiện ngay việc bán nhà ở cho người thuê mà hồ sơ đã đủ điều kiện.

Nội dung kế hoạch bán nhà ở phải thực hiện hoàn thành trước quý IV năm 2006 và công tác bán nhà ở thuộc diện này sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2006; đồng thời, chuyển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không được bán hoặc người ở thuê không mua để cải tạo, xây dựng lại và áp dụng giá mới theo quy định của Chính phủ.

Các đơn vị chức năng phải trực tiếp mời từng hộ thuê nhà đến làm việc, hướng dẫn tỉ mỉ thủ tục mua nhà, chấm dứt tình trạng hộ nào có nhu cầu mua nhà thì mới lập thủ tục hoặc nhà ở đủ điều kiện bán nhưng không bán.

Đối với trên 24.000 hồ sơ chưa đủ điều kiện bán nhà, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở TN&MT, Sở Quy hoạch & Kiến trúc tiến hành phân loại hồ sơ theo hướng: Nhà không bán do đã có quyết định thu hồi đất hoặc chung cư hư hỏng nặng cần phải phá để xây dựng mới, vướng về pháp lý… để hướng dẫn cho quận- huyện phân loại từ đó có chủ trương xử lý cụ thể.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng bán nhà ở TPHCM cho biết: Tính đến ngày 30-6-2005, trên địa bàn thành phố còn khoảng 44.000 hồ sơ diện thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; trong đó, khoảng 20.000 hồ sơ nhà ở đủ điều kiện bán nhà theo Nghị định 61/CP của Thủ tướng Chính phủ và khoảng 24.000 hồ sơ nhà ở chưa đủ điều kiện bán do vướng mắc về pháp lý.

P.V.A.

Các tin, bài viết khác