Khẩn trương, kịp thời đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chiều 23-3, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và thông tin thời sự cho hơn 1.300 đại biểu là cán bộ, đảng viên của Đảng bộ EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc.

Ông Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ông Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Các đại biểu đã nghe ông Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quán triệt những nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy EVNHCMC đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm. Đồng thời nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong giai đoạn mới. Làm cho việc học tập nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nhu cầu thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên toàn EVNHCMC.

LINH ĐAN

Các tin, bài viết khác

" />