Khánh Hòa thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Ngày 11-6, đã diễn ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh này đã xem xét, thảo luận, thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

Khánh Hòa thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Cụ thể, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua các nghị quyết về: Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

ảnh 1
Thông qua 11 nghị quyết trong kỳ họp chuyên đề HĐND Khánh Hòa khóa VII. Ảnh: H.L

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh; thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang" (dự án CCSEP Nha Trang); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000): Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn (phân khu 01) và Khu du lịch Núi Khải Lương (phân khu 02) thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định về thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

ảnh 2
Miễn phí 10 loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, miễn thu đối với 10 loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng...

Cụ thể, 5 loại phí được miễn thu khi tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng gồm: Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; đăng ký giao dịch bảo đảm; khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, 5 loại lệ phí được miễn thu khi tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng gồm: Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các loại phí, lệ phí được miễn thu nói trên, khi phát sinh thủ tục hành chính trên môi trường mạng, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng được miễn thu.

Tin cùng chuyên mục