Bộ trưởng Bộ Công an

Khen thưởng 2 đơn vị kiểm lâm bắt giữ 2 xe ô tô Công an chở gỗ lậu

Ngày 21-7, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình về việc khen thưởng cán bộ, nhân viên Trạm kiểm lâm Dốc Kiền thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam và Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã có thành tích bắt giữ xe ô tô của Trung đoàn E20 (Cục Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an) và xe ô tô của trại giam Đông Sơn (thuộc Cục V26 Bộ Công an quản lý) vận chuyển gỗ lậu vào ngày 11-7 và ngày 15-7.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã thưởng cho Tổ công tác Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền và Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng mỗi đơn vị 1.000.000 đồng.

X.H.
 

Các tin, bài viết khác