Khởi công xây dựng thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 5-3, tại huyện Bắc Trà My, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2. Thủy điện Sông Tranh 2 là một trong những công trình thủy điện lớn của miền Trung, có công suất 190MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt 679,6 triệu kWh.

Ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho khu vực, với dung tích hồ chứa 733,4 triệu m3, thủy điện Sông Tranh 2 còn tham gia chống lũ, cắt lũ, “đẩy mặn”, bổ sung nước mùa kiệt ở hạ lưu sông Thu Bồn. Công trình thủy điện Sông Tranh 2 có tổng vốn đầu tư 4.152,2 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2.448,7 ha, sẽ hoàn thành vào ngày 31-12-2009.

Đ.D.

Các tin, bài viết khác