Khởi động cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng”

Chiều 9-11, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM giới thiệu cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng” (diễn ra từ nay đến cuối tháng 12-2005).

Đồng chí Phan Xuân Biên

Đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM cho biết, việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng” nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào và niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Thành phố anh hùng, về Đảng CSVN quang vinh. Qua đó, củng cố ý chí quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP năm 2005, chào mừng Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ TPHCM và Đại hội X của Đảng.

Hơn 60 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM tập hợp khoảng 300 bài thi viết để dự thi cấp thành phố. Nhằm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tìm hiểu về “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng”, đồng chí yêu cầu các đơn vị có thể mở rộng nhiều hình thức sinh động khác như thảo luận trong tổ dân phố, thi đố vui, hái hoa dân chủ, thi thuyết trình… xoay quanh 7 chủ đề lớn.

Trong đó, có nội dung tìm hiểu những thành tựu nổi bật của Đảng bộ TPHCM trong 30 năm qua; vị trí, vai trò của TPHCM trong sự phát triển chung của cả nước; giới thiệu một tấm gương, một tập thể anh hùng. Đồng chí nhấn mạnh, qua cuộc thi này, mỗi cá nhân, đơn vị cần xác định những công việc cần phải làm trong thời gian tới để góp phần làm chuyển biến tình hình ở khu phố, địa phương, đơn vị, từ đó tăng cường sự nhất trí tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới đất nước, thành tựu xây dựng và phát triển TPHCM, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù định.

TUẤN SƠN

Các tin, bài viết khác