Thi hành Luật Đất đai

Không hồi tố trong bồi thường, tái định cư

Ngày 22-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 05 về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Một khu nhà tái định cư cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng chức quyền chia chác đất đai; trục lợi thông qua việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng yêu cầu, chậm nhất trong năm 2006, UBND các cấp tổ chức ngay việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt của cấp mình theo đúng quy định; xử lý dứt điểm tình trạng “quy hoạch treo”.

Riêng về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất, Thủ tướng yêu cầu các địa phương công khai hóa toàn bộ quá trình thực hiện; bảo đảm giá đất đền bù theo đúng nguyên tắc định giá đất của Luật Đất đai. Không đặt vấn đề hồi tố trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương cần vận dụng chính sách, pháp luật để xử lý thỏa đáng theo quan điểm “vì dân”.

Từ nay, các địa phương không được cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ tái định cư, không để người có đất bị thu hồi lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải công bố công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân.

NAM QUỐC - HÀM YÊN
 

Các tin, bài viết khác