Bộ NN-PTNT

Không ký tiếp hợp đồng xuất khẩu gạo đến cuối năm

Ngày 14-10, tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2005 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2005 - 2006 các tỉnh phía Nam tổ chức ở TPHCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cho biết bộ vẫn giữ quan điểm các doanh nghiệp nên tập trung đàm phán hợp đồng cho năm 2006, không ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu gạo tháng 11 và 12 năm 2005.

Theo ông Bùi Bá Bổng, thị trường xuất khẩu gạo năm 2006 được đánh giá là sẽ tiếp tục khả quan về giá và thị trường, do vậy, các DN đừng nóng vội phải xuất khẩu gạo ngay trong cuối năm 2005.

Mặt khác, dù sản lượng lương thực năm nay ở các tỉnh phía Nam, chủ yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đạt khoảng 600.000 tấn lúa, nhưng cùng lúc đó, các tỉnh miền Bắc và Trung bộ lại bị thiệt hại khoảng 500.000 tấn vì thiên tai; do vậy, tổng sản lượng lương thực năm nay chỉ vào khoảng 35,9 triệu tấn, tăng có 100.000 tấn so với năm 2004.

Trong khi đó, tính đến nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu (theo con số kiểm dịch trước khi xuất) gần 4,4 triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt 1,1 tỷ USD, tức đã tăng trên 42% về sản lượng và 72% về giá trị, như vậy là đạt yêu cầu.

CÔNG PHIÊN

Các tin, bài viết khác