Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng

“Để hoàn thành mục tiêu trồng mới 5 triệu ha rừng vào năm 2010 và nâng độ che phủ của rừng lên 43%, Bộ NN-PTNT cần phải xem xét chính sách khuyến khích giao khoán trồng và khai thác rừng cho các doanh nghiệp trong thời hạn 50 năm” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 11-10, tại Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để có thể trồng mới được hơn 2 triệu ha rừng trong 5 năm tới; ngoài giao khoán rừng cho doanh nghiệp, cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vốn vào trồng rừng thông qua việc giao đất, cho thuê đất, bảo đảm cho chủ rừng ổn định kinh doanh lâu dài trên đất được giao; có chính sách giảm và miễn thu thuế đất. Song song với việc trồng mới, các địa phương phải bằng mọi biện pháp giữ cho được 12,3 triệu ha rừng hiện có, không để xảy ra tình trạng đốt phá, khai thác trái phép rừng.
 
Theo Bộ NN-PTNT, từ năm 1998 đến năm 2005, đã trồng được 631.317 ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, 683.396 ha sản xuất, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh 723.450 ha rừng.

LÊ VĂN

Các tin, bài viết khác