Kiểm soát chặt việc tăng giá hàng hóa

Dự kiến từ ngày 1-7, sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo kế hoạch, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% (gồm cả lương cơ bản và phụ cấp).

Được tăng lương là điều hàng triệu người làm công ăn lương đang trông đợi khi những chi phí sinh hoạt thường ngày đều tăng. Tuy nhiên, có một thực tế hàng năm vẫn xảy ra, lương chưa tăng nhưng giá cả hàng hóa đã tăng trước, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân.

Vì vậy, trước mỗi kỳ tăng lương, Ban Chỉ đạo điều hành giá đã đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá. Đồng thời, phải đảm bảo thông suốt việc cung ứng, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; kiểm tra việc niêm yết giá tại các chợ truyền thống để đảm bảo bình ổn thị trường.

Tin cùng chuyên mục