Kinh doanh trách nhiệm vì người tiêu dùng

SGGP
Theo Bộ Công thương, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát, cả nước bước vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. 

Hàng hóa tại Co.opmart được kiểm soát chặt về chất lượng

Hàng hóa tại Co.opmart được kiểm soát chặt về chất lượng

Do vậy, ngày 12-11-2020, Bộ Công thương ban hành Kế hoạch số 8674/KH-BCT lựa chọn chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.

Bộ Công thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Trên thực tế, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10-7-2015, những năm vừa qua, các doanh nghiệp, tổ chức trên khắp cả nước đã tích cực hưởng ứng thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh trách nhiệm. Có thể kể tới như nhà bán lẻ Saigon Co.op đã kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa bằng những quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của mình; đồng thời có đội ngũ kiểm tra thường xuyên chất lượng hàng kinh doanh trong siêu thị nhằm bảo vệ lợi ích tối đa cho khách hàng. 

Hay với nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong nước như Vissan, San Hà, Ba Huân… đã sản xuất những sản phẩm được kiểm soát chặt từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới chế biến và thành phẩm. Chính những chủ động này của doanh nghiệp đã phần nào giảm bớt được sản phẩm không đạt chất lượng, giúp người tiêu dùng được bảo vệ ngày một tốt hơn. 

LAN NGỌC

Các tin, bài viết khác