5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương

Ký giao ước thi đua 10 chương trình trọng tâm

Tuyên truyền An toàn giao thông

Ngày 25-2, tại Hội nghị tổng kết việc Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phát động thi đua yêu nước năm 2006 giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) tổ chức tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương phát biểu nhấn mạnh: Cụm 5 thành phố có vị trí đặc biệt, chiếm tỷ lệ GDP lớn của cả nước.

...và An toàn thực phẩm

Tại Hội nghị, lãnh đạo 5 thành phố đã cùng ký giao ước thi đua thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm về TĐKT năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006-2010 theo phương châm đổi mới, gọn nhẹ; kiện toàn, hoàn chỉnh bộ máy nhân sự làm công tác TĐKT theo hướng chuyên trách và chuyên môn hóa; hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Ban TĐKT thành phố, quy trình giải quyết hồ sơ khen thưởng theo cơ chế "một cửa".

Căn cứ tình hình thực tiễn, từng thành phố xây dựng các nội dung cụ thể, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

L.D (TTXVN) 

Các tin, bài viết khác