Đầu tư vào 5 nhóm sản phẩm công nghệ sinh học

“Lãi ròng” hơn 450 tỷ đồng

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học – Công nghệ đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các phương tiện phục vụ nông nghiệp của  Việt Nam hiện nay vẫn còn lạc hậu so với  nhiều nước trên thế giới.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, đến năm 2010, CNSH của Việt Nam sẽ tạo ra, tiếp nhận và làm chủ được các CNSH chủ yếu; triển khai và ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả những công nghệ đó vào các lĩnh vực; tạo ra những sản phẩm CNSH mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và đủ sức cạnh tranh; hình thành và phát triển các doanh nghiệp CNSH vừa và nhỏ nhằm sản xuất, kinh doanh và triển khai các dịch vụ CNSH phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu…

Chính phủ cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực CNSH và hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế với trình độ cao.

Mặc dù đã có những thành tựu lớn, nhất là trên lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và y tế, nhưng nhìn chung, CNSH Việt Nam hiện nay vẫn trong tình trạng lạc hậu so với một số nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống cho nhân dân.

Để đạt được những mục tiêu đó, Chính phủ đã giao các bộ ngành (với sự chủ trì của Bộ KH-CN) thực hiện 12 đề án, dự án với những nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực CNSH.

Theo các số liệu thống kê, trong giai đoạn 1995 - 2005, tổng số tiền đầu tư cho 5 nhóm sản phẩm CNSH cơ bản (cây giống, sản xuất vaccine, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sinh học, các chế phẩm enzin, protein) là 202 tỷ đồng. Doanh thu từ 5 nhóm sản phẩm này trong 10 năm qua là 1.505 tỷ đồng, với số “lãi ròng” vào khoảng 451 tỷ đồng!  

BÌNH CHÂU

Các tin, bài viết khác