Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 1-3, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng trên địa bàn. Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm các vấn đề về điện, nước, ưu đãi đầu tư, quy hoạch, thuế, hải quan, bảo hiểm...

Các doanh nghiệp cho rằng, quá trình xử lý, triển khai các văn bản công văn của các đơn vị này còn quá chậm trễ và nhiêu khê, cung cách làm việc mang nặng cơ chế “xin – cho”... Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đánh giá tốt môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

NG.KH.

Các tin, bài viết khác